FAQ

Popularne pytania

W największym skrócie jest to forma finansowania, w której leasingodawca (finansujący) kupuje wybrany przez ciebie środek trwały i oddaje go tobie w użytkowanie. Na koniec umowy możesz, ale nie musisz stać się właścicielem tego środka trwałego.
 • leasing operacyjny,
 • leasing finansowy,
 • leasing bez wykupu,
 • leasing konsumencki,
 • leasing zwrotny,
Leasing operacyjny - najczęściej spotykany, zwłaszcza przy finansowaniu pojazdów polega na przekazaniu przez finansującego (leasingodawcę) na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego lub prawa do użytkowania i pobierania pożytków) korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe).
Leasing finansowy - pod względem podatkowym taki sam jak kredyt bankowy polega na przekazaniu przez finansującego (leasingodawcę) na czas oznaczony prawa do użytkowania określonych składników majątku trwałego lub prawa do użytkowania i pobierania pożytków korzystającemu (leasingobiorcy) w zamian za odpowiednie opłaty (raty leasingowe).
Leasing bez wykupu to wszystkie odmiany leasingu operacyjnego nowych samochodów, znanego w Polsce jako wynajem długoterminowy pojazdów.
Leasing zwrotny - leasingobiorca sprzedaje posiadany przez siebie środek trwały do firmy leasingowej by go leasingować. Dzięki czemu uwalnia gotówkę.
Leasing konsumencki - forma leasingu przeznaczona dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie samochodu osobowego. Leasing konsumencki nie jest tak restrykcyjnie przyznawany jak tradycyjny kredyt bankowy.
W przypadku samochodów osobowych leasingobiorcom może być zarówno firma jak i osoba fizyczna. W przypadku maszyn i urządzeń oraz droższych środków transportu zazwyczaj musisz wykazać odpowiednią zdolność leasingową, czyli powinieneś prowadzić działalność chociaż te 6-12 miesięcy i mieć jakieś obroty.Na te przedmioty osoba fizyczna nie otrzyma leasingu. Jeśli więc osoba fizyczna chciałaby nabyć laptopa w leasingu jedynym możliwym finansowaniem jest kredyt dla osoby fizycznej.
 • Opłata wstępna , czyli czynsz inicjalny, która może wynosić od 0% do 45%,
 • Ubezpieczenie:
  - w przypadku pojazdów pakiet AC i OC płatny za pierwszy rok – niektóre firmy leasingowe umożliwiają doliczenie kosztu ubezpieczenia do rat miesięcznych, ale nie zawsze jest to korzystne rozwiązanie (ubezpieczenie staje się wtedy droższe o 23% VAT)
  - w przypadku maszyn i urządzeń ubezpieczenie może być płatne za cały okres finansowania z góry
 • Rejestracja – koszty związane z rejestracją pojazdów w wydziale komunikacji. Czynności tej dokonuje leasingodawca, ale kosztem (z doliczoną opłatą manipulacyjną) obciąża korzystającego. Koszt ten wynosi zazwyczaj 400 zł. Niektóre firmy leasingowe nie pobierają opłaty za rejestracje.
 • Wycena rzeczoznawcy - dotyczy sytuacji, kiedy chcesz sfinansować używany pojazd lub maszynę.
Tak, ale trzeba przyznać, że nie jest to takie proste. Istnieje możliwość oddania przedmiotu, ale trzeba liczyć się, że rozliczenie nie będzie korzystne dla nas.
Natomiast nie możemy wcześniej wykupić przedmiotu ponieważ istnieją ograniczenia podatkowe. W przypadku konieczności wcześniejszego zakończenia umowy rozwiązaniem jest cesja umowy leasingu, czyli przejęcie umowy przez innego korzystającego.
Umowa leasingu ulega zakończeniu w chwili jego wykupu. Najczęściej wykupienie następuje na koniec umowy. Dotyczy to w większości przypadków, gdy zdecydowaliśmy się na leasing z niską wartością wykupu. Po zakończeniu umowy środek trwały można wprowadzić do firmy, zaliczając go w koszty. Osoby fizyczne prowadzące działalność oraz wspólnicy spółek cywilnych mogą zastosować wykup na osobę fizyczną, który umożliwia dalszą odsprzedaż przedmiotu po pół roku z pominięciem opodatkowania. Jeśli wybrałeś jednak leasing z wysokim wykupem lub np.: wynajem długoterminowy, to do wyboru masz trzy warianty:
 • Wykupienie przedmiotu za cenę zbliżoną do wartości rynkowej
 • Zwrot przedmiotu do finansującego
 • Wydłużenie umowy, ale nie każdy leasingodawca oferuje tą możliwość. Warto więc przed podpisaniem umowy zapoznać się ogólnymi warunkami wynajmu.
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności wybór firmy leasingowej czy podmiotu finansującego należy przeanalizować pod kątem następujących kryteriów:
 • kosztów całkowitych
 • opłat w trakcie trwania umowy leasingowej
 • kosztów ubezpieczenia
 • możliwości wcześniejszego zakończenia umowy
 • warunków na jakich udzielane są leasingi
Cesja to umowa cywilnoprawna zawierana między wierzycielem (zbywcą wierzytelności) – cedentem, a osobą trzecią (nabywcą wierzytelności) – cesjonariuszem. Na podstawie tej umowy cedent przenosi swoją wierzytelność na cesjonariusza. W odniesieniu do leasingu cesja oznacza zmianę korzystającego (leasingobiorcy). W efekcie umowa leasingowa jest kontynuowana przez kolejny podmiot.
Leasing samochodów używanych w istocie nie różni się od leasingu pojazdów fabrycznie nowych. Żeby jednak skorzystać z leasingu samochodów osobowych używanych wiek pojazdu nie może przekraczać 8 lat i w momencie wykupu nie może być starszy niż 10 lat.
Leasing konsumencki to leasing dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Umożliwia sfinansowanie zakupu, np. pojazdu bez konieczności angażowania wszystkich środków własnych. Leasing konsumencki jest alternatywą dla kredytu konsumenckiego.
Przedterminowa spłata leasingu jest z reguły możliwa ale należy zweryfikować zapisy w obowiązującej umowie leasingowej. Warto wiedzieć, że wcześniejsza spłata leasingu to nie jedyna forma pozwalająca na zakończenie umowy leasingowej – można zdecydować się również na cesję umowy leasingowe.
Wartość przedmiotu leasingu jaka może zostać sfinansowana uzależniona jest między innymi od tzw. zdolności finansowej Leasingobiorcy ( Korzystającego).